TOBB 73.Genel Kurul

01 Haz 2017

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Başkan Yardımcısı Feti Toprak, Yönetim Kurulu Üyeleri H.Fikri Sezer ve S.Engin Bezek ile Meclis Üyeleri Serhat Erdem, İlhan Elbir ve Gökhan Bilir; Türkiye [...]

Hijyen Eğitimi ve Sınav Uygulaması

01 Haz 2017

5 yıl önce yine Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitim sonunda kursiyerler Hijyen Eğitimi Sertifikalarını almışlardı. Kullanım süresi 5 yıl olan sertifikaların yenileme vizelerini yapmak için Gıda, Tarım [...]

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni

28 Nis 2017

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Bursa İl Müdürlüğü [...]

İşveren Açısından Kayıtlı İstihdam ve Faydaları Eğitimi - Kayıtlı İstihdamın Faydaları ve Kayıtlı İstihdam Teşvik Politikaları Eğitimi

BTSO tarafından yürütülen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun destekleriyle hayata geçen "Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) Projesi"

11 Ağu 2017

TMDGK Yönergesi Hakkında Duyuru

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verecek olan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’ 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

04 Ağu 2017

Taşıt Uygunluk Belgesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda; 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmacı uygun bulunan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

04 Ağu 2017

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 28.07.2017 tarihli ve 22789349-320.03.03-E-1860730 sayılı yazısına atfen TOBB’un 03.08.2017 tarihli ve 12210 sayılı yazıda, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2017 yılı Haziran ayına ait 17 adet bildirim alındığı belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.

04 Ağu 2017

TÜRK EXIMBANK duyurusu hk.

Türk Eximbank'a kredi başvurunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilmektedir. Eximbank kredi başvurularının olumlu sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceklerini veya kredi işlemlerini hızlandırabileceklerini ifade ederek maddi menfaat sağlamaya çalışan bu kişilere kesinlikle itibar etmemenizi ve yapmış olduğunuz başvuruları sadece Eximbank'tan takip etmenizi önemle rica ederiz.

02 Ağu 2017
 • TOBB
 • TOBB Sanayi Veritabanı
 • TOBB Medya Portalı
 • TOBB Ticaret Sicil Gazetesi
 • TOBB FuarRehberi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • TEPAV
 • Kredi Garanti Fonu
 • Meybem
 • Gümrük ve Turizm İşletmeleri
 • Balo
 • İktisadi Kalkınma Vakfı