Karacabey TSO’ya Ziyaretler Sürüyor

20 Nis 2018

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nın yenilenen Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Naci Güncü ve ekibine; Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Yazı [...]

KARACABEY TSO YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

18 Nis 2018

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nın yenilenen Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretleri başladı. Yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Naci Güncü ve ekibine il ve ilçedeki çeşitli kurum ve kuruluşlarca tebrik ziyaretleri [...]

İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlendi

11 Nis 2018

27 Mart 2018 tarih 30373(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile istihdam üzerine sağlanan [...]

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ile İndirim Protokolü

Odamız ile Medicana Sağlık Grubu arasında imzalanan protokol gereği;

18 May 2018

Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi

T.C.Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Kamu idarelerinin "Yenilik, Yerlileştirme ve Teknoloji Transferini Sağlamaya Yönelik Sanayi İşbirliği Uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini" 4734 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (u) bendine istinaden, "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"e tabi olarak gerçekleştirebilecekleri bildirilmiştir.

09 May 2018

China HomeLife Turkey-Çin Ürünleri Fuarı

31 Mayıs - 2 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul ,Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan China HomelifeTurkey-Çin Ürünleri Fuarı’nın Türkiye organizasyonu gerçekleştirilecektir.

03 May 2018

Gıda Sektörü Alım Heyeti Hakkında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazıda; Gıda UR-GE Projesi kapsamında; 26 - 30 Nisan 2017 ve 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde Gıda sektörüne yönelik olarak "Alım Heyeti" faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilmiş ve faaliyet kapsamında yaklaşık 40 ülkeden 300 iş adamının yeni iş bağlantıları kurmak için Bursa'ya getirildiği bildirilmiştir.

12 Nis 2018

Yıllık İşletme Cetvellerinin Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2'nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması yasal bir zorunluluktur. Yine aynı kanunun 5'inci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren 4 ay içerisinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermekle yükümlüdürler.

10 Nis 2018

İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 28.02.2018 tarih ve 3513  sayılı yazıda; Ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında hali hazırda tercihli ticarette “Menşe İspat Belgesi” kullanılmakta olduğu; bu belgenin kullanıldığı durumlarda “Menşe Şahadetnamesi” kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığı ifade edilmektedir. Ancak, Türkiye-İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun Aralık 2017 toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan “Menşe Şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan “Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı

05 Mar 2018
 • TOBB
 • TOBB Sanayi Veritabanı
 • TOBB Medya Portalı
 • TOBB Ticaret Sicil Gazetesi
 • TOBB FuarRehberi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • TEPAV
 • Kredi Garanti Fonu
 • Meybem
 • Gümrük ve Turizm İşletmeleri
 • Balo
 • İktisadi Kalkınma Vakfı