KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE VERGİ KAYIT MÜKELLEFİYETİNİN ODA KAYITLARINDA KONTROL DAVETİ

KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE VERGİ KAYIT MÜKELLEFİYETİNİN ODA KAYITLARINDA KONTROL DAVETİ
 
Odamız Meslek Komitesi ve Meclis Seçimleri Ekim-Kasım 2017 döneminde yapılacaktır.

5174 Sayılı Kanun madde 83/f ile 02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmelik madde 5/d, 6/g uyarınca, Üyelerimizin, Meslek Komitelerine seçme ve seçilme yeterlilikleri için Odaya kayıtlarını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olma şartı gerektiğinden. Üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, üyelik kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 21 Ağustos 2017 Pazartesi ile 28 Ağustos 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar Odamız Genel Sekreterliği’nde incelemeye açılacak olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için;  vergi dairelerinden alınacak vergi durumlarını içeren belge ile birlikte yazılı olarak Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Üyelerimiz anılan süre içinde, belirtilen şekilde Odamıza başvurmadıkları takdirde Odamız kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.

KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU