• İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan  Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru

5174 Sayılı Kanunun 84. maddesi ile Mesleklerin Gruplandırılması hakkında Yönetmelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

I-SEÇİM GÜNLERİ

a) Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçiminin 01 Ekim 2017 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Karacabey ilçesi Sanayi Sitesi Karşısındaki Ticaret ve Sanayi Odası Binası Toplantı Salonunda yapılacak olup, oylar sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar kullanılacaktır.

b) Oda Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi ile Birlik Genel Kurul Delege Asil ve Yedek Üye seçimlerinin ise 09 Ekim 2017 Pazartesi günü Sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar aynı yerde yapılacaktır.

II-LİSTELERİN ASILMASI

Bakanlık ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme veya yalnız seçme hakkına haiz üyelerin listeleri 13 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 08.00’den itibaren Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası binası girişinde askıya çıkacaktır. Listeler üç tam iş günü süresince askıda kalacak olup, askıda kalan listeler 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 17,00’de askıdan indirilecektir. Üyeler askı ve ilam süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunabilirler.

III- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ

Listelere itirazlar; Üç günlük askı ve ilan süresi içerisinde ve Karacabey Adliyesinde Bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtiraz Dilekçesinde ikamet adresinin gösterilmesi zorunludur. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim tarafından incelenerek en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurunun üç gün içinde vereceği karar kesindir.

IV-MESLEK GRUPLARI ÜYELERİNİN  HANGİ SANDIKTA OY      KULLANACAĞI

1.  Meslek Grubu  1 nolu sandıkta,
4.  Meslek Grubu  1 nolu sandıkta,

 

2.  Meslek Grubu  2 nolu sandıkta,
7.  Meslek Grubu  2 nolu sandıkta,

    

3.  Meslek Grubu  3 nolu sandıkta,
5.  Meslek Grubu  3 nolu sandıkta

 

6.   Meslek Grubu 4 nolu sandıkta,
8.   Meslek Grubu 4 nolu sandıkta oy kullanacaklardır.

 

 V- OY KULLANMA

Oy verme işlemi 01 Ekim 2017 Pazar güne saat 09.00’da başlayıp aynı gün saat 17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır.

Listede adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz,

Gerçek Kişilerde oy verme sırasında; Oy verenin kimliği, resimli oda  veya nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur.

Tüzel Kişilerde oy verme sırasında;

1-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişileri, temsil ettikleri tüzel kişinin seçili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya  ticaret sicil müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesi aslını oy kullanma sırasında ibraz etmeleri  zorunlu olup, ayrıca resimli oda  veya nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kimliğini kanıtlanması zorunludur.

2-İbraz edilen, yetki belgesi aslını veya  ticaret sicil müdürlüğüne onaylattırılmış imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi zorunludur.

Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır, Gerçek kişiler adına vekâleten oy kullanılmaz,

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekâleten oy kullanamaz.

İLAN OLUNUR.

 

İlçe Seçim Kurulu Başkanı-179550