Tehlikeli Madde Denetimleri hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde Denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapıldığı bildirilmiştir.

Suretine buradan ulaşabileceğiniz söz konusu açıklamalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan(TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.12.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkında Yönetmelik 27'nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3000 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranının uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
  • TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK'dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28'inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır.
  • Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner / tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1000 TL, taşıyıcıya 500 TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500 TL  idari para cezası uygulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA