İran Menşe İspat Belgesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 28.02.2018 tarih ve 3513  sayılı yazıda; Ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında hali hazırda tercihli ticarette “Menşe İspat Belgesi” kullanılmakta olduğu; bu belgenin kullanıldığı durumlarda “Menşe Şahadetnamesi” kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığı ifade edilmektedir. Ancak, Türkiye-İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun Aralık 2017 toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan “Menşe Şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan “Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife imtiyazları tanındığı anlaşılmıştır.

Bahsi geçen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği ifade edilerek, TTA kapsamı tercihli ticaret imtiyazlarının sadece “Menşe İspat Belgesi” ibraz edilen belgeye tanınabileceği hatırlatılmıştır. Yapılan istişare sonucunda, İran İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağı belirtilmiş, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatta bir örneği ekte yer alan “Menşe İspat Belgesi”nin düzenlenmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede, İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, “İran’a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında” (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) Menşe Şahadetnamesinin değil, bir örneğine buradan ulaşabileceğiniz “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmekte olan “Menşe İspat Belgesinin” kullanılması gerektiği önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkanın Mesajı

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

TOBB Yurtdışı İş Gezisi KOSGEB

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

TOBB 100

İstihdam Seferberliği 2019

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit