• KARACABEY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN  KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI   ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

KARACABEY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

KARACABEY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI 

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

    5174 Sayılı Kanunun 84. maddesi ile Mesleklerin Gruplandırılması hakkında Yönetmelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

I-SEÇİM GÜNLERİ

a) Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçiminin 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Karacabey ilçesi Sanayi Sitesi Karşısındaki Ticaret ve Sanayi Odası Binası Toplantı Salonunda yapılacak olup, oylar sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar kullanılacaktır.

b) Oda Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi ile Birlik Genel Kurul Delege Asil ve Yedek Üye seçimlerinin ise 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar aynı yerde yapılacaktır.

II-LİSTELERİN ASILMASI

       Bakanlık ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme veya yalnız seçme hakkına haiz üyelerin listeleri 20 Mart 2018 Salı günü saat 08.00’den itibaren Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası binası girişinde askıya çıkacaktır. Listeler üç tam iş günü süresince askıda kalacak olup, askıda kalan listeler 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 17,00’de askıdan indirilecektir. Üyeler askı ve ilam süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunabilirler.

III- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ

      Listelere itirazlar; Üç günlük askı ve ilan süresi içerisinde ve Karacabey Adliyesinde Bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtiraz Dilekçesinde ikamet adresinin gösterilmesi zorunludur. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim tarafından incelenerek en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurunun üç gün içinde vereceği karar kesindir.

IV-MESLEK GRUPLARI ÜYELERİNİN  HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞI                                                                                                   
1.   Meslek Grubu  1 nolu sandıkta,
4.   Meslek Grubu  1 nolu sandıkta,

2.    Meslek Grubu  2 nolu sandıkta,
7.    Meslek Grubu  2 nolu sandıkta,

 

3.   Meslek Grubu  3 nolu sandıkta,
5.   Meslek Grubu  3 nolu sandıkta

 

6.   Meslek Grubu 4 nolu sandıkta,
8.   Meslek Grubu 4 nolu sandıkta oy kullanacaklardır.

 

  V- OY KULLANMA

        Oy verme işlemi 07 Nisan 2018 Cumartesi güne saat 09.00’da başlayıp aynı gün saat  17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır.

        Listede adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz,

a)Gerçek Kişilerde oy verme sırasında; Oy verenin kimliği, resimli oda veya nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur.

b)Tüzel Kişilerde oy verme sırasında;

        1-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya  ticaret sicil müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesi aslını oy kullanma sırasında ibraz etmeleri  zorunlu olup, ayrıca resimli oda  veya nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kimliğini kanıtlanması zorunludur.

       2-İbraz edilen, yetki belgesi aslını veya  ticaret sicil müdürlüğüne onaylattırılmış imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi zorunludur.

       3-Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kendi kullanacaklardır.Gerçek kişilerin gerek kendi adlarına ve gerekse tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla bir başkasına vekâleten oy kullandırmaları MÜMKÜN DEĞİLDİR.  İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                       İlçe Seçim Kurulu Başkanı-179550

Dosyalar

  TÜZEL KİŞİ YETKİ BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkanın Mesajı

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

TOBB Yurtdışı İş Gezisi KOSGEB

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

TOBB 100

İstihdam Seferberliği 2019

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit