• İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlendi
  • İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlendi
  • İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlendi
  • İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlendi

İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlendi

27 Mart 2018 tarih 30373(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile istihdam üzerine sağlanan teşviklerin yeniden düzenlendi.

Yeni istihdam teşvikleri 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında, yani 3 yıl süresince uygulanacak. İlave istihdam teşvikleri ile işverenler sadece işçinin maaşını ödeyecek, tüm vergi ve SGK primleri ise devlet tarafından karşılanacak. Yani ilave istihdamda vergi ve prim sıfır olacak.

Bir diğer teşvik de “Bir Senden, Bir Benden” istihdam desteği olarak düzenlendi. Söz konusu teşvik imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmeler ve esnaflar için çok önemli bir teşvik rolü taşıyor.

İstihdam teşviklerinin yanında “Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim” programlarına ilişkin teşvik ve destekler de aşağıdaki gibi olacaktır.

Tüm bu teşviklere ilave olarak 2018’de 9 ay boyunca işverenlere aylık 100 TL asgari ücret desteği verilecek. Bu teşvikle toplamda işverenlerin üzerinden yaklaşık 10 milyar TL’lik bir yük kalkmış olacak.

Torba Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenlerin en geç 31 Mayıs 2018’e kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurması gerekiyor. Bu başvuruyla işverenler, geçmiş dönemde yararlanamadıkları istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecekler.

1 Haziran 2018’den sonra gerekli tüm koşulları sağlayan işverenler; İstihdam teşviklerinden yararlanılmayan dönemi takip eden 6 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmesi şartıyla, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecekler.