Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi

Sayın Üyemiz,

T.C.Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Kamu idarelerinin "Yenilik, Yerlileştirme ve Teknoloji Transferini Sağlamaya Yönelik Sanayi İşbirliği Uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini" 4734 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (u) bendine istinaden, "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"e tabi olarak gerçekleştirebilecekleri bildirilmiştir. Bu çerçevede kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile işlemlerin Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Yönetmelik kapsamında uygulanacak sanayi ve teknoloji katılımına ilişkin konular hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı "Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi"ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA