• Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

18.09.2018 tarih 30539 sayılı Resmi Gazete'de T.C. Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile;

MADDE 1 - 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

 e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Etiketlerin" ibarelerinden sonra gelmek üzere, "tarife ve fiyat listelerinin" ibareleri eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA