Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Tarife Kontenjanı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlığı'ndan alınan maile atfen; AB ya da Türk Firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste gönderilmiştir.

Yazının devamında, listede yer alan ürünlere ilşkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmiştir. Başvurulara ilşkin formlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA