• Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında

Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen; 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik Ortamda Tebliğ" başlıklı 40/A maddesinin eklendiği bildirilmiştir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmiştir. Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği(Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:1) yayımlandığı, elektronik tebligat sistemine ilşkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.

Anılan Tebliğde Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Ayrıca tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dahil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasına talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği düzenlenmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkanın Mesajı

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

TOBB Yurtdışı İş Gezisi KOSGEB

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

TOBB 100

İstihdam Seferberliği 2019

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020

DUYURULAR