• Metroloji ve Standart İşleri (Tartı Aletleri) Hakkında

Metroloji ve Standart İşleri (Tartı Aletleri) Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Bursa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 9. maddesi b fıkrası gereğince, tartı aletlerinin periyodik muayene süresinin 2 yıl olduğu bildirilmiştir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yılın esas alındığı ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yılın birinci yıl olarak sayıldığı ifade edilmiştir. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından itibaren Şubat ayının sonuna kadar tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre Belediye Başkanlıklarına, Yetkili Muayene Servisleri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İl Müdürlüklerince Muayene Edilecek Tartı Aletleri Şunlardır;

a) Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan tam otomatik olmayan tartı aletleri,

b) Diğer tartı aletleri.

Yetkili Muayene Servislerince Muayene Edilecek Tartı Aletleri Şunlardır;

a) Otomatik tartı aletleri,

b) 1 ve 2'nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının a bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan 3 ve 4'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurlarınca Muayene Edilecek Tartı Aletleri Şunlardır;

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan 3 ve 4'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

       1) Masa Terazileri,

       2) Asma Teraziler,

       3) Tek Kollu Kantarlar,

       4) İbreli Teraziler.

Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15'inci maddesinin c bendi uyarınca 2.600,00 TL idari para cezası uygulanır.

30 gün içerisinde ödeme yapılmayan veya idari para cezasına itiraz edilmeyen ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA