• 2019 Yılı Askıya Alma İşlemleri ile İlgili Üyelerimize Önemli Duyuru

2019 Yılı Askıya Alma İşlemleri ile İlgili Üyelerimize Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 10. Maddesi 3. Fıkrası; ‘‘İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; Aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur’’ şeklindedir.

Bu kapsamda; Adres ve durumları tespit edilememiş üyelerimizin güncel adres & durumlarını tescil ettirmeleri ve 2017/2018 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin ise 28 Ocak 2019 Pazartesi mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde; Yukarıda belirtilen kanun maddesi gereği olarak yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen üyelerimizin kayıtları askı durumuna getirilecek; İsimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR