TAPDK Süre Uzatım İşlemleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak - Mart ayına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgili yazı ve ekine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA