• İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ

İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ

Tarih : 04.03.2019
Sayı   :14-177/85
Konu : İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

Sayın Üyemiz,

İlgi: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 25.02.2019 tarihli ve E-00042016972 sayılı yazı.

İlgi de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla konu hakkında gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir.

 

Ek: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (2 sayfa)

İlgili Portal Adresleri;

https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri/

https://uygulama.gtb.gov.tr/iiks/

http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5c77b9f3ddee7d7b44084bff/IIKS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20K%C4%B1lavuzu.pdf

Dosyalar

  İİKS Bakanlık Yazısı   IIKS Yükümlü Kılavuzu