• Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Tecrübe Paylaşımı Toplantısı

Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Tecrübe Paylaşımı Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA)'ndan alınan yazıda; TR41 Bölge Planı'nda belirtildiği üzere, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi bölgemizde ihtiyaç duyulan konular arasında yer aldığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, BEBKA tarafından TR41 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile TR41 Bölgesinin rekabet gücünün arttırılması amacıyla, 3 Nisan 2019 tarihi itibariyle kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik Girişimcilik Mali Destek Programı açıklanmıştır.

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında, öncelik olarak belirlenen TR41 Bölgesinde eko-girişimcilik, sosyal, genç ve kadın girişimciliği vb. tematik alanların geliştirilmesi, bu alanlarda sürdürülebilir destek, mentorluk ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulması, kuluçka merkezi, hızlandırıcı, girişimcilik merkezi gibi arayüz yapılarının kurulması, var olanların kapasitelerinin geliştirilmesi ile teknoloji odaklı girişimciliğin yaygınlaştırılması alanlarında geliştirilen projelere mali destek sağlanacaktır.

Girişimcilik alanında yapılmış olan çalışmalar ve örnek projeler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı amacı ile daha önce girişimcilik alanında mali destek programları yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı, girişimcilik konusunda örnek teşkil eden proje sahipleri ve ilgili yetkililerin katılımlarıyla "Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Tecrübe Paylaşımı Toplantısı" düzenlenecektir.

Etkinliğe tüm üyelerimiz davet edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA