Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilşkin giderlerinin desteklendiği bildirilmiştir.

Yazının devamında, söz konusu tebliğ kapsamında şirketleri Türkiye Ticaret Merkezlerinden satın alacakları raporların desteklenmesi amacıyla mezkur Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'sinde değişiklik yapıldığı açıklanmış olup, 11.04.2019 tarihi itibarile yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin başvuru evrakına T.C.Ticaret Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA