ADR Taşıt Uygunluk Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen; 24.04.2019 tarih 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.

Anılan yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesine göre trafik siciline tescilli "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA