IPARD 6. Başvuru Çağrı İlanı Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 8 Mayıs 2019 tarihinde 6. Başvuru Çağrı İlanına çıktığı bildirilmiştir.

6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" adlı tedbir kapsamında başvuruların kabul edileceği ifade edilmiştir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde toplam destek bütçesi 60.000.000 €'dur. Yatırımcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmakta olup program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Söz konusu tedbir kapsamında desteklenecek sektörler;

* Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

* Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

* Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler

* Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

* Su Ürünleri Yetiştiriciliği

* Makine Parkları

* Yenilenebilir Enerji Tesisleri

6. Başvuru Çağrı İlanı hakkındaki diğer detaylara buradan ulaşılabilmekte olup başvurular 08.07.2019 tarihinden itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 20.08.2019 günü saat 21:00'da kapatılacaktır. Başvuruların TKDK İl Koordinatörlüklerine son teslim tarihi 23.08.2019 günü saat 18:00'dır.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA