• Metroloji ve Standart İşleri (Genel) Hakkında 2.Duyuru

Metroloji ve Standart İşleri (Genel) Hakkında 2.Duyuru

Sayın Üyemiz,

28.02.2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28.02.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde(28.05.2019'a Kadar) ölçü aleti türüne göre ilgili İl Müdürlüklerine, Belediye Grup Ayar Memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletlerini kullanabileceklerdir.

İlgili Kanunla değişiklik yapılan maddelere ilşkin uygulamalar bu çerçevede değerlendirilerek yürütülecektir.

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA