6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt konusunun üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içerdiği bildirilmiştir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşmelerde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar mevcuttur.

Kişisel Verileri Korumu Kurumu'nun hazırlamış olduğu "İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu" na buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA