Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Bilgilendirme Toplantısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Karacabey Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinin(2019-30) 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmiştir.

Yazının devamında; 2006 yılından bu yana uygulanan Program kapsamında bu güne kadar desteklenen projelerle İlimiz tarım sektörüne önemli katma değer sağlandığı belirtilmiştir. Ayrıca bu yıl yapılan değişiklik ile bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımların yanı sıra, hayvancılık işletmelerinin kurulması - geliştirilmesi, küçük tarımsal işletmelere yönelik çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi projeleri, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işleme tesisleri, kaz - hindi yetiştiriciliği gibi pek çok konunun kapsama dahil edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusun hibe programından İlçemizin üst düzeyde faydalanması, amacına uygun yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve uygunluk kriterlerini sağlayan azami sayıda başvuru alınabilmesi için 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Karacabey Ziraat Odası toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA