COSME Programı - Turizm Çağrısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, KOSGEB'den alınan bir yazıya atfen; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı(COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı ve KOSGEB'in, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasitesini Arttırma - Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer" proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA