Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği'nin "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International)" konulu proje teklif çağrısının yayımlandığı bildirilmiştir. Söz konusu proje çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olarak açıklanmıştır. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ'leri de içine alan uluslararası bir işbirliği ağının oluşturulması hedeflendiği belirtilmiştir.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 olan proje için teklif çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA