• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısına Karacabey TSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Karacabey TSO Meclis Başkanı H.Fikri Sezer, Karacabey TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Karacabey Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Janset Karaca, Karacabey TSO Üyeleri ve çalışanları ile ilçede faaliyet gösteren serbest muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Karacabey TSO Başkanı Naci Güncü; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek ve tüzel kişilere kişisel verilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü getiriyor. Kanun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, başkasına verilmesi, yayılması, ele geçirilmesi veya belirli süre geçmesine rağmen yok edilmemesi durumunda hapis cezaları ve kanun gereklilikleri yerine getirilmemesi durumunda 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilmesini öngörüyor. Veri depolayan ve yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan işletmelerin VERBİS kayıt olmaları için son tarih 31 Aralık 2019. Çalışan sayısı 50’den ve mali bilançosu 25 milyon TL’den az, ana faaliyeti özel nitelikli olanların ise 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Ciro ve çalışan sayısının altında olmakla birlikte ana faaliyeti özel nitelikli olanlar, örneğin eczaneler, hastaneler, özel muayenehanesi olanların kayıt yükümlülüğü 31 Mart 2020’ye kadar, kamu kurumları ise 30 Haziran 2020’ye kadar kayıt yaptırabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda avukatlar Seçil Aşkın Büyüklü, Soner Kenaroğlu ve Altan Polat tarafından katılımcılara kanunun getirdiği yükümlülükler olarak şirketlerin yükümlülükleri, veri sorumlusunun yükümlülükleri, verilerin yurtdışına aktarılması, VERBİS kayıt süreci, verilerin saklanma süreleri, aydınlatma metinlerinde yer alması gereken hususlar, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikâyet ve başvuru süreçleri, KVKK uyum projesi adımları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Kanun kapsamında alınması gereken tedbirler örnekler verilerek detaylandırılırken toplantı sonunda katılımcıların soruları örnekler verilerek cevaplandırıldı.