BESİN BİLDİRİMİ TALİMATI (Türk Gıda Kodeksi)

Sayın Üyemiz,

           Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan 15.11.2019 tarih ve 3524270 sayılı yazı ile; Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 26.01.2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve Yönetmelik hükümlerine Uyum Zorunluluğu için son tarihin 31.12.2019 olduğu belirtilmiştir. Anılan Yönetmelik ile  toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Konu ile ilgili Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgi alınabileceği gibi, Yönetmelik ve eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm adresinden erişilebilmekte olup, gerekli uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

Dosyalar

  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı   Beslenme Bilgilendirme Yönetmelik   Beslenme Bilgilendirme Yönetmelik Ekleri