• Yönetim Kurulu Başkanımız K.Bey MYO Danışma Komitesi Toplantısında
  • Yönetim Kurulu Başkanımız K.Bey MYO Danışma Komitesi Toplantısında
  • Yönetim Kurulu Başkanımız K.Bey MYO Danışma Komitesi Toplantısında

Yönetim Kurulu Başkanımız K.Bey MYO Danışma Komitesi Toplantısında

Yönetim Kurulu Başkanımız Naci Güncü, Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.

Karacabey MYO'da Program Danışma ve Yüksekokul Danışma Komiteleri toplantıları, mezun öğrenci, kamu, özel sektör temsilcileri ve öğretim elemanlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Soner ALTUN tarafından okul programlarının mevcut durumu ve nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Danışma Komite üyelerinin her birinin görüşlerinin alındığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Naci Güncü tarafından sunum gerçekleştirildi.

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilebilmesi, işyerlerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak mezunlar verilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik yol haritası belirlendi.