• Yıllık İşletme Cetvellerinin Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi

Yıllık İşletme Cetvellerinin Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2'nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması yasal bir zorunluluktur. Yine aynı kanunun 5'inci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren 4 ay içerisinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede; Sanayi siciline kayıtlı olan üyelerimizin 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini, T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11'inci maddesi uyarınca e-Devlet Kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılı için belirlenen 1586 TL idari para cezası uygulanacağından, Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi hususunu;

Bilgilerinize sunarız.

SAYGILARIMIZLA