Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağı bildirilmiştir.

Diğer taraftan, Odalarımızdan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şahadetnamesi talebinde bulunulduğu açıklanmıştır.

Birliğimizce konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçilmiş olup, söz konusu Bakanlıktan alınan elektronik postada, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlemesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlenmesinin uygun olacağı açıklanmıştır.

Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS'ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumu kanıtlayan tevsik edici dokümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Odamız üyesi ilgili firmalar, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mahsus faydalanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA