Online Export Akademi Programı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerimizden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı" oluşturulmuş, böylelikle kadın ve genç girişimcilerimize daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflendiği belirtilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) ile işbirliği içinde "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci  İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulmuştur. Öte yandan, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da göz önüne alınarak söz konusu Program Nisan ayında elektronik ortama taşınmıştır.

Bu kapsamda, bir sonraki Export akademi Programı Türkiye çapında tüm KOBİ'lerimize yönelik olarak 24 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Katılımcılar Eğitime EK'teki linkten kayıt olabileceklerdir. Toplantıya ilişkin gerekli bilgiler kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletilecektir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Online Export Akademi Programı Kayıt Linki