2020/17 Sayılı Genelge Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/117 sayılı Genelge'nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuza “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler/2020-17-sayili-genelge-yys-elektronik-basvuru-islemleri” adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA