KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.

Program kapsamında:

- 2020-01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi"

- 2020-02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması" teklif çağrıları yayınlanmıştır.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere 1.000.000 TL'ye kadar destek verilecektir. Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020'dir.

Ayrıntılı bilgi için EK'de linki bulunan KOSGEB sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: KOSGEB Site Linki