SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen yazıya atfen, 04.11.2020 tarihli yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Veri İletişim Sistemi" başlıklı 29. maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı geçici 3. maddesi kapsamında teşekküllerinin SCADA Sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA