AB'nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Hamburg Ticaret Ataşeliği'nden T.C Ticaret Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen, Korona ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ithalinde vergisinin alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu'nun 28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı kararına göre 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Karar kapsamındaki ürünlerin, Korona ile mücadele için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartı bulunduğu ifade edilerek, EK'te bir liste halinde sunulan bahse konu ürünlere olan talebin belirli bir bölümünün Türkiye tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Medikal Ürün Listesi