Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı'na (MoU) ilişkin olarak her iki tarafın imzacı taraf açısında da söz konusu Mou'nun iç onay süreci tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın, herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi içerisinde ivedilikle ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuruların takibi açısından, Libyalı idarelere başvuran firmalarımızın başvuru durumlarına ilişkin bilgilerini EK'teki tabloda yer alan formatta Birliğimize iletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo