ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderim

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafindan yapılan bildirimler, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafindan yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alınmakta ve sonuçlandırılmakta olduğu bildirilmiştir.

Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS'ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Genel Müdürlükçe yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evraklar yatırımcı tarafindan fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi gerekmekteydi. 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapı lmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Ilişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Genel Müdürlüğe yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderileceği bildirilmiştir.

Ayrıca , konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasında yer alan "Destek ve Teşvikler" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA