Online Export Akademi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C Ticaret Bakanlığı ile UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş işbirliği ile ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, birikim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulduğu, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da göz önüne alınarak söz konusu programın Nisan ayında elektronik ortama taşındığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bir sonraki Export Akademi Programı, Türkiye çapında tüm KOBİ'lerimize yönelik olarak, 28 Ocak 2021 saat 09.30'da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu program linki EK'te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Online Export Akademi Programı Linki