2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge EK'te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: T.C. Ticaret Bakanlığı Genelgesi