Brexit-Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Birleşik Krallığın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyla Ortak Transit Sözleşmesine ayrı bir Akit Taraf olacağı için söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceğinden, 01.01.2021 tarihi itibarıyla ülkemizden başlayan ve varış ülkesi Birleşik Krallık olan ortak transit beyannamelerinde anılan ülkeye ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyan edilmesi gerektiğinden bahisle gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerimizin bilgilendirilmesi istenilmiştir.

Ancak, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ulaşan bilgilerden, Birleşik Krallık varışlı bazı transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin seçilmediği ve bu nedenle IE050 (ATR_SND) (Beklenen Transit Kaydı) mesajının gönderilmediği anlaşılmıştır.

Buna göre, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesine titizlikle riayet edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA