KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Sayın Üyemiz,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan elektronik postada, Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi 2021-01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında, başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve destek üst limitleri belirlenmiştir. Çağrıda belirtilmeyen diğer tüm hususlar için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılacağı bildirilmiştir.

2021-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının Genel Amacı: "Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Düzeyinde Faaliyet gösteren Küçük İşletmelerle ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır." şeklinde belirtilmiştir.

Proje başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)

20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

 

Teklif Çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen konular kapsamındaki projeler desteklenecektir:

1. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konuları

2. Elektronik Sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konuları

 

Proje konuları kapsamında aşağıda belirtilen hedef sektörlerde faaliyet gösteren ve sektöre uygun proje konularında projesi bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler başvuru yapabilecektir:

 

Birinci Sektör ve Konular:

Sektörler:

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

27.2 Akümülatör ve pil imalatı

Alanlarında faaliyet gösteren işletmeler

 

Uygun Proje Konuları:  Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

-  Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları

-  Pil (batarya) teknolojisi

-  Yakıt hücresi

konusunda ve/veya konularında

 

İkinci Sektör ve Konular:

Sektörler:

26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı

26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

(26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)

 

Alanlarında faaliyet gösteren işletmeler

 

Uygun Proje Konuları:

-  5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında

Başvuru Formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu“nun uyumlu olması gerekmektedir.

 

Teklif Çağrısı kapsamında Destek Üst Limitleri;

-  Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL

-  Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL olarak uygulanacaktır.

 

Teklif Çağrısı kapsamında Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.

 

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak üzere proje süresi 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

 

Proje Teklif çağrısı ve ilgili programla ilgili www.kosgeb.gov.tr adresinden, 444 1 567 numaralı KOSGEB çağrı merkezinden ya da KOSGEB müdürlüklerinden bilgi alınabilir. Proje Teklif Çağrısı EK'tedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Proje Teklif Çağrısı