Yapı Denetim Firmaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Özellikle son 1 yıldır Birliğimize, yapı denetimi havuz sistemi ile birlikte yapı denetim kuruluşlarının il içi uzun mesafeleri gerekçe göstererek yapı denetim görevlerini kabul etmediği, bu sebepten dolayı ilçelerdeki yapı denetim faaliyetlerinin aksamasından dolayı beton dökümü başta olmak üzere inşaatlarda gecikme yaşandığı sıklıkla iletilmektedir.
Söz konusu talepler gerek yazılı gerekse sözlü olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmekte olup, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen cevabi yazılarda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları, denetim elemanları ve diğer sorumlulara ilişkin somut bilgi ve belgeler ile başvurulması halinde ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak il içi uzun mesafe gerekçesiyle görev kabul etmeyen yapı denetim kuruluşları ile ilgili somut bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmek üzere Birliğimize (sektorler@tobb.org.tr) ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili Bakanlık görüşü EK'te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Bakanlık Görüşü

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkanın Mesajı

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

Yörex Fuarı

Kolay İhracat Platformu

Yetenek Kapısı

TOBB 100

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020