Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C Bursa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 2'nci maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları yasal bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun beşinci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmelerin senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, T.C Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne vermekle yükümlü oldukları bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Sanayi Siciline kayıt olan işletmelerin 2020 Yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin onbirinci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2021 yılı için belirlenen 1.730 TL idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihine kadar vermeleri konusu önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK: Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Giriş Linki