Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ  

Faaliyetlerimizi 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

-Şeffaf, tarafsız, hızlı ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla yürütmek,

-Kaynak planlaması ile kurumsal yapı ve kapasitemizi güçlendirmek,

-Üyelerimizin ve bölge ekonomisinin gelişimine öncülük etmektir.

 

VİZYONUMUZ   

Çağdaş ve yenilikçi bir yönetim anlayışı benimseyerek üyeleriyle güçlü ilişkiler kuran ve üye memnuniyetinde sürekliliği hedefleyen,

üyelerinin kurumsallaşma sürecine rehberlik ederek rekabet güçlerini arttıran,

Karacabey'in kalkınmasında aktif rol alan öncü ve lider bir Oda olmak.