Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz

Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz...

Karacabey Ticaret Ve Sanayi Odası, yasalarla düzenlenen görevleri çerçevesinde  üyelerinin memnuniyetini sağlayacak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede hizmet sunmayı, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı, faaliyetlerinin odak noktaları olarak benimsemiştir.

Bu çerçevede, faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde
aşağıdaki esasların izlenmesi için KTSO yönetimi olarak kararlıyız.

  • Üyelerimize gereksinim duydukları alanlarda etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,
  • Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda
    bulunmak; bu eserle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak,
  • Karacabey'in, bölgemizin ve Türkiye'nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak,
  • Ülke çıkarlarını ve genel çıkarları üye çıkarlarının önünde tutmak,
  • Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek,
  • Odayı, Üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,
  • Daha iyi hizmet ve gelişim için personelimizi ve Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek,
  • Erişmiş olduğumuz uluslararası kalite seviyesini sürdürmek ve iyileştirmek,

Tüm çalışanlarımızı kalite sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için  cesaretlendirmek ve katılımı sağlamak.

Üye İlişkileri Politikası

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri ile olan ilişkilerinde uygulamakta olduğu kalite yönetim sistemi ve yasal mevzuatlar çerçevesinde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

Üyeleri için lobicilik faaliyetlerinde bulunarak, 

Üyelerinin talepleri doğrultusunda eğitimler düzenleyerek,

Üyelerinin şikâyet, talep ve sorunlarını ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirerek,

Üyelere hatasız ve güler yüzlü hizmet sunarak,

Üyelerinden gelen sorunlara nitelikli personeli, idarecileri ve danışmanları ile birlikte uygulanabilir çözüm önerileri bulup, uygulayarak,

Üyelerinin memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Üye İlişkileri Politikamızdır.

Mali Politika

5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Yönetmelikleri ile muhasebe ilkeleri doğrultusunda,

Oda kaynaklarını Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı hedeflerine ulaşmak,

Üye memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet sunmak üzere en etkin şekilde kullanmak,

Mali Politikamızdır.

 

Haberleşme Ve İletişim Politikası

İş hayatı ile ilgili gelişmeleri, yasa ve mevzuat değişikliklerini, araştırma ve raporları,

gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetlerimizi üyelerimize ve paydaşlarımıza duyurmak üzere

tüm haberleşme araçlarını doğru, etkin ve verimli olarak kullanmak,

Haberleşme ve İletişim Politikamızdır.

 

İnsan Kaynakları Politikası

İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda;

eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı,

kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,               

Çalışanların iç ve dış eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,

Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, başarıyı ödüllendirmek ve çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu sağlamak,

Hakkaniyetli ve yasalar ışığında işe alım ve görevlendirme yapmak,                                                      

İnsan Kaynakları Politikamızdır.               

 

Bilgi İşlem Politikası

Bilgi işlem ve teknolojik yaşanan gelişmeleri güncel olarak takip ederek,

Oda faaliyet ve hizmet uygularımıza adaptasyonunu sağlamak,

Üyelerimize sürdürülebilir, güvenli, hızlı ve yenilikçi hizmet verebilmek,

Bilgi İşlem Politikamızdır.

 

Üye Memnuniyeti ve Şikayetleri Değerlendirme Politikası

5174 sayılı Kanun ve yönetmelikleri ile hukukun üstünlüğü çerçevesinde,

gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak tüm personeliyle,

üyelerden gelen şikayetleri, olanakları ölçüsünde, ivedi olarak çözmek için gayret göstermek ve gerekli önlemleri almak,

Üye Memnuniyeti ve Şikayetleri Değerlendirme Politikamızdır.

 

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

Yörex Fuarı

Kolay İhracat Platformu

Yetenek Kapısı

TOBB 100

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020

DUYURULAR