Karacabey'in Coğrafi Bilgileri

İlçenin Genel Coğrafyası  
İlçenin Genel Coğrafyası Marmara bölgesinin güneyinde yer alan Karacabey, 40. Kuzey paralelin 25 km. kuzeyinde ve 28. Doğu meridyenin 20 km. doğusunda yer alır. Karacabey, Marmara Bölgesinin güney Marmara bölümünde, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Doğudan Mudanya ve Bursa, güneyden MustafaKemalpaşa,Susurluk, güneybatıdan Manyas, Batıdan Balıkesir’ in ilçesi Bandırma ve kuzeyden Marmara denizi ile çevrilidir. Bursa- Çanakkale, Bursa – Balıkesir ve İzmir karayolarının kavşak noktasında yer alması ilçenin önemini arttırır.

 

Yer Şekilleri  
Yer Şekilleri Karacabey ovası IV. Jeolojik zamanda meydana gelen çökmeler esnasında oluşmuştur. Bu çöküntü oluğunun daha derin olduğu Doğu va Batıdaki çukurluklara göller yerleşmiştir. Bu göller Doğuda Uluabat, batıda Manyas (Kuş Gölüdür). Karacabey şehrinin olduğu alan eski bir dolgu deposudur. Ortalama yükseltisi (rakım) 24 m. dir. Kıyı şekillerine baktığımızda; Karadağ’ın hemen denizden itibaren yükseldiğini, falezli kıyılar oluşturduğunu ve bilhassa Malkara, Kurşunlu arasında hilal şekilli küçük koyların bulunduğunu görmekteyiz. Yeniköy’ün doğusunda Kocadere nehrinin denize döküldüğü yer alüvyonlardan oluşmuş küçük bir delta ovası vardır. Bu delta ovası üzerinde akarsuyun her iki yanında iki “Lagün” gölü yer alır. Bu göllerin adları Arap Çiftliği Gölü ve Dalyan Gölüdür.

 

Dağlar  
Dağlar KARADAĞ: En yüksek yeri 764 m. ile Sarnıç Tepe’dir. Karadağ kütlesi, Susurluk nehrinin yardığı bir boğazla Mudanya tepelerinden ayrılır. Mudanya tepeleri veya sırtları genelde plato özelliği gösteren hafif engebeli düzlüklere sahiptir. Bunlarda genellikle kıyıdan itibaren yükselirler.

 

Ovalar  
Ovalar KARACABEY OVASI: Bursa Ovası’ndan Görükle sırtları ile ayrılır. Mustafa kemal Paşa Ovası’ndan çok hafif yükseltiye sahip olan Hara sırtları ile ayrılır. Fakat genelde Mustafa Kemal Paşa Ovası, Karacabey Ovası’nın devamı gibidir. Batıda ise Susurluk ve Manyas ovaları ile birleşir. 

 

Akarsular 
Akarsular Susurluk: Simav Çayı adıyla Şaphane Dağları’ndan doğar. Simav gölüne girer ve çıkar. Susurluk ovasına indiğinde adı Susurluk nehri olur. Karacabey ovasını geçtikten sonra doğudan Nilüfer Çayını, batıdan Karadere’ yi alır. Kendi yardığı boğazdan geçerken adı Kocadere olur. Bir delta ovası oluşturarak Marmara Denizine dökülür. Uzunluğu 321 km. dir.Nilüfer: Uludağ’dan inen bir çok derelerle beslenir. Missi köyü yakınında, üzerine Bursa’nın içme suyunu karşılayan Doğancı Barajı kurulmuştur. Bursa ovasını geçtikten sonra batıya döner. Mudanta tepelerine paralel bir şekilde Susurluk nehrine karışır.Karadere: Yine Şaphane Dağlarına yakın bir alandan doğar. Manyas Gölü’ne girer çıkar. Karacabey ovasından menderes çizerek akar. Çalı mahalle yakınlarında Susurluk nehri’ne karışır. Uzunluğu 160 km. dir. Kemal paşa deresi ve Orhaneli çayı, Uluabat Gölü’ne dökülür. Uluabat Gölü’nden bir ayak Uluabat Deresi adıyla Susurluk Nehrine karışır. 

 

Göller  
Göller Uluabat (Apolyont): Yüz ölçümü 134 km2 derinliği büyük bölümünde 1-2 m.’yi geçmez. Uzunluğu 25 km. genişliği 14 km. dir. Uluabat Gölü günden güne çevreden ortaya doğru sığlaşmaktadır. Su rengi kirli beyaz renktedir. Dibi çamurlu bir yapıya sahiptir. Bilhassa rüzgarlı havalarda daha bulanık bir hal alır. Kuzeybatı kıyıları sazlık bir yapıya sahiptir. Suları tatlıdır. Yakın zamana kadar yoğun kerevit bulunan bir göldü. Aşırı avlanma ve gölün kirlenmesi sebebiyle kerevitin nesli kuruduğu gibi, balık türleri de azalmış ve tükenmek üzeredir. Yazın suları çekilir. Gölün alanı daralır. Suların çekildiği yerler tarım arazisi olarak kullanılır. Yakın zamana kadar zengin bir avlak alan olan Uluabat Gölü ördek katliamı sonucunda bu özelliğine de veda etmektedir.

 

Göletler 
Göletler Son yıllarda tarımda suya duyulan ihtiyaç nedeniyle Keşlik, Dağkadı, Bayramdere ve İnkaya Göletleri yapılmıştır.Yer Altı Zenginlikleri İlçemizde çok çeşitli maden kaynakları bulunmamaktadır. Yöremizde şu ana kadar çıkarılan ve işletilen iki maden türü bulunmaktadır.Bunlar mermer ve talktır. Mermer Karacabey'in Seyran Köyü'nde çıkarılmaktadır.Karacabey siyahi olarak adlandırılır. Siyah renklidir. Sertliği 4, yoğunluğu 2.73 gr/cm3, porozitesi 0.5'tir. Rezervi ise 2.500.000 m3tür.Karacabey yöresinde talk madeni ise Şahmelek ve Kurşunlu köyleri civarında çıkarılmaktadır.

 

İklimi  
İklimi Karacabey iklimi, Akdeniz ikliminin az da olsa Karadeniz iklimine geçiş özelliği gösteren şeklidir. Yazlar Akdeniz kadar kurak ve sıcak olmaz. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Yine enlemin etkisiyle Akdeniz'e göre kış sıcaklıkları daha düşüktür. Karacabey'in kurulduğu alanın deniz seviyesinden yüksekliği 41 - 45 m. dir. Ovanınki ise 13 - 14 m. dolayındadır. Yöremiz, Marmara kıyılan hariç çıplak olduğundan, yaklaşık olarak bütün hava akımlarına açıktır. Karacabey, Güney Marmara'nın iklimim tam olarak yansıtmaz. Bunun en önemli sebebi is nemli hava kütlelerinin yağışa dönüşmesine imkan sağlayacak yükseltilere sahip olmayışıdır. Karacabey, çevresine göre daha az yağış almaktadır. Bunu yaşayıp görmek de mümkündür.Çevre ilçelerden Mustafakemalpaşa'nın "Keltepe" si, Mudanya sırtlan.Uludağ kütleleri, özellikle yaz aylarında Karacabey'e göre daha fazla yağış almaktadır. Kış aylarında yukarıda saydığımız yerler kar yağışı aldığı halde, Karacabey'e yağmur düşmektedir. Yöremize düşen yağışlar, genellikle cephe yağıştan şeklindedir. Yöremizde yazlar genellikle kurak geçmektedir. Bu kuraklık çoğu zaman Sonbahara uzanır. Sonbahar yağışlarının geciktiği yıllarda tarımda büyük bir karamsarlık yaşanır. Yöremizde kış mevsimi ılıman bir yapıya sahiptir. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde görülmektedir. İlkbahar aylan, yağmurun yoğun olarak düştüğü aylarıoluşturmaktadır. 23 yıllık rasatların sonucuna göre, karla örtülü gün sayışı ortalama 3.3' tür. Kar yağışlarının görüldüğü aylar ise; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart' tır. 20 yıllık rasatlar sonucunda, en yüksek kar kalınlığının Ocak ayında 50 cm. olarak görüldüğü belirlenmiştir. 5 yıllık rasatlara göre yıllık sıcaklık ortalamasının 14 C° olduğu, en yüksek sıcaklığın Ağustos ayında 38.5 C° olarak tespit edildiği, en düşük sıcaklığın ise. Şubat' ta - 9.7 C olduğu meteorolojik verilerden anlaşılmaktadır. Ortalama donlu gün sayısınında 29 olduğu saptanmıştır. Karacabey' in yıllık yağış miktarı; 29 yıllık rasatlara göre ortalama 562 mm. dir. Ortalama yağışlı gün sayışı 77, yıllık ortalama sisli gün sayışı da 7.7' dir.4 yıllık rasatlar sonucuna göre ortalama nisbi nem miktarı 69' dür. En düşük nisbi nem miktarı 14 ile Temmuz ayında ve en yüksek nisbi nem miktarı 78 ile Aralık ayındadır. 6 yıllık rasatlar sonucu ortalama bulutlu gün sayışı 247.8' dir. Ortalama kapalı gün sayışı ise 50' dir. Karacabey rüzgarlardan çokça etkilenmektedir. Hakim rüzgar yönü Kuzeydoğudur. Diğer yönlerden Güneybatı, Kuzeydoğu, Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden rüzgarların estiği görülür. Kuzeydoğudan poyraz. Güneybatıdan lodos hakim rüzgarlardır. Bunların yanında Kuzeybatıdan karayel. Kuzeyden yıldız. Güneydoğudan samyeli (Nadir olarak da esse etkisi büyüktür.bilhassa, buğdayların olgunlaşma döneminde olumsuz etkileri görülür.) eser.

 

İklimi  
İklimi Karacabey iklimi, Akdeniz ikliminin az da olsa Karadeniz iklimine geçiş özelliği gösteren şeklidir. Yazlar Akdeniz kadar kurak ve sıcak olmaz. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Yine enlemin etkisiyle Akdeniz'e göre kış sıcaklıkları daha düşüktür. Karacabey'in kurulduğu alanın deniz seviyesinden yüksekliği 41 - 45 m. dir. Ovanınki ise 13 - 14 m. dolayındadır. Yöremiz, Marmara kıyılan hariç çıplak olduğundan, yaklaşık olarak bütün hava akımlarına açıktır. Karacabey, Güney Marmara'nın iklimim tam olarak yansıtmaz. Bunun en önemli sebebi is nemli hava kütlelerinin yağışa dönüşmesine imkan sağlayacak yükseltilere sahip olmayışıdır. Karacabey, çevresine göre daha az yağış almaktadır. Bunu yaşayıp görmek de mümkündür.Çevre ilçelerden Mustafakemalpaşa'nın "Keltepe" si, Mudanya sırtlan.Uludağ kütleleri, özellikle yaz aylarında Karacabey'e göre daha fazla yağış almaktadır. Kış aylarında yukarıda saydığımız yerler kar yağışı aldığı halde, Karacabey'e yağmur düşmektedir. Yöremize düşen yağışlar, genellikle cephe yağıştan şeklindedir. Yöremizde yazlar genellikle kurak geçmektedir. Bu kuraklık çoğu zaman Sonbahara uzanır. Sonbahar yağışlarının geciktiği yıllarda tarımda büyük bir karamsarlık yaşanır. Yöremizde kış mevsimi ılıman bir yapıya sahiptir. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde görülmektedir. İlkbahar aylan, yağmurun yoğun olarak düştüğü aylarıoluşturmaktadır. 23 yıllık rasatların sonucuna göre, karla örtülü gün sayışı ortalama 3.3' tür. Kar yağışlarının görüldüğü aylar ise; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart' tır. 20 yıllık rasatlar sonucunda, en yüksek kar kalınlığının Ocak ayında 50 cm. olarak görüldüğü belirlenmiştir. 5 yıllık rasatlara göre yıllık sıcaklık ortalamasının 14 C° olduğu, en yüksek sıcaklığın Ağustos ayında 38.5 C° olarak tespit edildiği, en düşük sıcaklığın ise. Şubat' ta - 9.7 C olduğu meteorolojik verilerden anlaşılmaktadır. Ortalama donlu gün sayısınında 29 olduğu saptanmıştır. Karacabey' in yıllık yağış miktarı; 29 yıllık rasatlara göre ortalama 562 mm. dir. Ortalama yağışlı gün sayışı 77, yıllık ortalama sisli gün sayışı da 7.7' dir.4 yıllık rasatlar sonucuna göre ortalama nisbi nem miktarı 69' dür. En düşük nisbi nem miktarı 14 ile Temmuz ayında ve en yüksek nisbi nem miktarı 78 ile Aralık ayındadır. 6 yıllık rasatlar sonucu ortalama bulutlu gün sayışı 247.8' dir. Ortalama kapalı gün sayışı ise 50' dir. Karacabey rüzgarlardan çokça etkilenmektedir. Hakim rüzgar yönü Kuzeydoğudur. Diğer yönlerden Güneybatı, Kuzeydoğu, Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden rüzgarların estiği görülür. Kuzeydoğudan poyraz. Güneybatıdan lodos hakim rüzgarlardır. Bunların yanında Kuzeybatıdan karayel. Kuzeyden yıldız. Güneydoğudan samyeli (Nadir olarak da esse etkisi büyüktür.bilhassa, buğdayların olgunlaşma döneminde olumsuz etkileri görülür.) eser. 

 

 

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

Yörex Fuarı

Kolay İhracat Platformu

Yetenek Kapısı

TOBB 100

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020

DUYURULAR