Genel Sekreterlik

                     Özgür Carlı
                    Genel Sekreter
                            ozgur@karacabeytso.org.tr

                                                                                  

 


Cevat Mirza
Ticaret Sicil Müdürü
mirza@karacabeytso.org.tr
 


Burak Baydemir
Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı
burak@karacabeytso.org.tr

 


Özcan Kozluca
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu                         
ozcan@karacabeytso.org.tr

Semih Cömert
Ticaret Sicil Memuru
semih@karacabeytso.org.tr

Fatih Erim
Müstahdem

 
   
   
   
   

                                                                                    Tel.   0224 671 8550- 8548-8549
                                                                                    Faks.0224 671 8545