Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler

Sayın Üyemiz,

T.C. Bursa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına başlayan Verimlilik Dergisi'nin, yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) olmak üzere yayımlandığı, ücretsiz ve açık erişime sahip olduğu, verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen, araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, Türkçe ve İngilizce özgün ve güncel çalışmalara yer verildiği belirtilmiş, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda taranmakta ve derginin tüm süreçlerinin, EK'te yer alan internet sayfası üzerinden yürütüldüğü, 2021 yılında derginin normal sayılarına ek olarak "Dijital Dönüşüm ve Verimlilik" temalı bir özel sayısının yayımlanacağı, araştırmacıların çalışmalarını 31 Temmuz 2021 tarihine kadar iletmeleri gerektiği bildirilerek yukarıdaki hususlar ile özel sayı sürecine ilişkin duyuru afişinin EK2'de yer aldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK1: İnternet Site Linki

EK2: Duyuru Afişi