Bazı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen,Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 12 ve 13 üncü maddeleri, söz konusu mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemekte olduğu bildirilmektedir.
Söz konusu önlem ve müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik olarak "Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı"
hazırlandığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formu vasıtasıyla Birliğimize (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) 25 Mayıs 2023 tarihine kadar iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA

EK1: Bazı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak
Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı

EK2: Görüş Formu

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

Yörex Fuarı

Kolay İhracat Platformu

Yetenek Kapısı

TOBB 100

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020

DUYURULAR